blij met vrienden …

… vrienden maken cultuur in Sijthoff mogelijk

Vrienden noemen wij die mensen die op een of andere manier bijdragen aan Sijthoff. Een aantal daarvan zal Sijthoff steunen door tijd en energie beschikbaar te stellen om activiteiten en lunchroom mogelijk te maken. Om onafhankelijk te zijn van de overheid is het ook nodig dat er mensen zijn die dit initiatief in financiële zin willen helpen dragen. Omdat ze de ideeën achter het Sijthoff-initiatief waarderen en er met elkaar voor willen zorgen dat Sijthoff een plek in Leiden wordt en blijft. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun ideeën kunnen uitwisselen.

Financieel bijdragen kan door het overmaken van:

  • eenmalige gift op
    IBAN NL37 TRIO 0212409778
    t.n.v. Stichting Cultureel Ontmoetingshuis Leiden
  • een periodieke schenking,
  • of door het verstrekken van een (renteloze) lening.

Overweegt u een van de laatste twee mogelijkheden, laat het ons weten via het contactformulier.

In 2015 heeft een aantal vrienden het mogelijk gemaakt dat Sijthoff-Cultuur een vleugel heeft kunnen aanschaffen.

Meer over Sijthoff Cultuur in de Kennisbank Filantropie:

AFTREKBAAR door

culturele anbi status

Sijthoff Cultuur ANBI footer

Het is goed om te vermelden dat het Sijthoff-initiatief de culturele ANBI-status heeft, waardoor giften aftrekbaar zijn voor de belasting en daarbij vanwege de culturele status vermenigvuldigd (mogen) worden met 1,25.

Ons beleidsplan 2021 (pdf), het standaardformulier publicatieplicht ANBI (pdf) en het financiële jaarverslag (pdf) kunnen ingezien worden door op het beoogde item te klikken.

sponsors meer dan welkom

win-win uit de wisselwerking

Voor ons zijn sponsors bedrijven die sympathiek staan tegenover datgene wat Sijthoff de mensen in Leiden en omgeving willen bieden. En dat mogelijk ook de eigen werknemers wil bieden. Wisselwerking dus, uw bedrijf dat de ontmoetingen die Sijthoff organiseert op het gebied van cultuur en maatschappij ondersteunt en Sijthoff, dat u en uw werknemers de gelegenheid biedt om deel te nemen aan deze activiteiten. De ondersteuning kan zowel financieel als materieel zijn, het helpt ons in ons streven om onafhankelijk van de overheid te zijn.

Ondersteuning door een sponsor vraagt om een relatie en dat is ook onze inzet. Een vast persoon zal uw contactpersoon bij Sijthoff zijn en hij of zij zal u op de hoogte houden van de activiteiten, van de mogelijkheden en voor u het aanspreekpunt zijn bij vragen.

Mocht u sponsor willen zijn van het Sijthoff-initiatief, neem dan contact op via het contactformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk persoonlijk contact met u op.

Het is goed om te vermelden dat het Sijthoff-initiatief de culturele ANBI-status heeft, zie hierboven.