Over Sijthoff Leiden

Culturele zaalverhuur

Sijthoff beschikt over een grote zaal. In deze zaal vinden de verschillende culturele activiteiten plaats. Om die reden noemen we deze zaal de Cultuurzaal. Het programma van de activiteiten in deze zaal is op deze website geplaatst en wordt ook maandelijks op verschillende plaatsen in Leiden verspreid.

Organiseer je eigen event
Iedereen kan bij de coördinator aanvragen om de Cultuurzaal te huren. De coördinator bekijkt vervolgens of de ruimte beschikbaar is en of de aangeboden activiteit past binnen de doelstellingen van Sijthoff.
Als aan deze voorwaarden is voldaan, zijn er verschillende mogelijkheden. Een paar voorbeelden:

  • Als musicus / voordrachtskunstenaar / toneelgezelschap / koor huurt u de Cultuurzaal voor een middag of een avond. Sijthoff ondersteunt het event met de verkoop van de kaartjes via de website van Sijthoff (opbrengst voor de huurder), met PR in de Nieuwsbrief, op de website en een affiche op de deur en in het display bij de ingang. Daarnaast verzorgt Sijthoff de catering (opbrengst voor Sijthoff);
  • Of de coördinator van Sijthoff vindt het aanbod geschikt om op te nemen in het programma. Er is dan geen huur en er wordt een vast bedrag afgesproken als honorarium eventueel met een bonus in geval van een uitverkochte zaal (> 50 reserveringen). De ondersteuning van Sijthoff is dezelfde als hierboven met de mogelijkheid om opgenomen te worden in de kwartaalfolder
  • Een andere insteek van de aanvrager is altijd bespreekbaar.
    Daarnaast kan de zaal gehuurd worden voor vergaderingen, trainingen, werkoverleg en dergelijke. 

Neem voor een vraag over huur van de Cultuurzaal of het houden van een expositie contact op met coördinator Jan de Boon.

Sijthoff has a very wise and well educated grand piano.”

Enrico Pieranunzi
jazzpianist

de cultuurzaal is te huur

verhuur informatie

Neem voor een vraag over het huren van de Cultuurzaal of over het houden van een expositie contact op met Jan de Boon via jandeboon@sijthoff-leiden.nl

De zaal
De zaal is ca 16 meter lang en 5,3 meter breed. Er ligt een verende houten vloer. De wanden, met een totale lengte van 40 meter, worden gebruikt voor de maandelijks wisselende exposities.
De zaal heeft een goede akoestiek die door het gebruik van de gordijnen nog kan worden afgestemd op de wensen van de huurder.

De zaalhuur
De huurprijs van de zaal ligt tussen € 130 (ochtend in de week) en € 250 (zondagavond) per dagdeel en is vrijgesteld van BTW.
In bepaalde situaties, b.v. huur voor langere tijd of een heel weekend, kan van de huurprijzen worden afgeweken, dit na overleg met de coördinator.

Faciliteiten
Er zijn 70 (stapelbare) stoelen beschikbaar. Er kan bij de huur gebruik gemaakt worden van een laptop, beamer, geluidsinstallatie, een microfoon, de toneelverlichting en/of vleugel.
Voor gebruik van deze faciliteiten wordt een vergoeding gevraagd. Technische ondersteuning bij het gebruik van de apparatuur kan aangevraagd worden.