nu in sijthoff – tweede helft 2023

op de drempel

Het najaar van 2023 heeft als thema meegekregen Op de drempel. Dit thema sluit aan bij de fase waarin Sijthoff zich in deze tijd bevindt. Na 10 jaar staan we op de drempel tussen een beginnend initiatief en een bestendig en gevestigd cultureel centrum. Een beschouwelijke periode waarin we op zoek gaan naar de diverse drempels waar we als maatschappij momenteel mee te maken hebben. Waarin we feesten om te vieren en rusten om tot bezinning te komen.

In de lezingenserie komen de drempels, de overgangen en de nieuwe mogelijkheden vervuld van hoop, aan bod. De vermeende grenzen tussen mens en natuur, kwalitatieve alternatieven voor kwantitatieve groeimodellen en vragen omtrent de genderdysforie worden van verschillende kanten belicht. Gesprekken over de ervaringen van mensen op de overgang tussen leven en dood en met de verbondenheid van materie en geest, bieden mogelijkheden tot intensieve ontmoetingen. Overgangsfeesten, verbonden met de seizoenen in de natuur, brengen met hun innerlijke licht hoop in donkere tijden.

Ook de concerten in dit najaar staan in verband met het thema feest en rust. Met gerenommeerde musici als Eric Vloeimans, Nizar Rohana, Tony Overwater en jong talent als Efstratia Chaloulakou, Ariane Bodin en Arthur Rusanovsky kenmerken de concerten zich door uitgesproken feestelijke momenten en rustige bezinning. Het Canto Ostinato, gespeeld door Jeroen van Veen in het 100-jarige geboortejaar van Simeon ten Holt, contrasteert met het Silence-concert van Guy Davidson (student aan de Academy of Creative and Performing Arts – Leiden University) en het gitaarconcert van de Hongaarse Gabor Podhorszky.

Het badkamerzingen wordt op de zaterdagochtenden voortgezet. Als aanvulling daarop zal één keer per maand het mantra zingen plaatsvinden. Ontmoeten, oefenen, plezier hebben, zingen en stil zijn, zijn de ingrediënten van deze ochtenden.
De filmavonden worden vooraf gegaan door heerlijke en betaalbare 3 gangen menu’s. Vragen omtrent millennials, genderidentiteit, vergankelijkheid en de mogelijkheden die ontstaan als men over de eigen grenzen durft te springen, kleuren de films van dit najaar.
Tot slot zijn er natuurlijk de maandelijks wisselende exposities. Dit seizoen met als hoogtepunt een overzichtstentoonstelling van kunstenaars die de afgelopen 10 jaren in Sijthoff geëxposeerd hebben. Zij allen kregen als opdracht mee een werk te maken gebaseerd op het thema Ontmoeting.
Hoe een ontmoeting met de geestelijke wereld er uit kan zien, verbeeldt kunstenaar Rik ten Cate in de kersttentoonstelling als afsluiting van dit najaar.