nu in sijthoff – eerste helft 2024

india, land van de toekomst?

Het voorjaar van 2024 heeft als thema meegekregen India, land van de toekomst? De republiek India is sinds 2023 het grootste land ter wereld naar inwonertal. Het is een hoofdrolspeler in de wereldeconomie en op het gebied van de technologische ontwikkelingen loopt het voorop. Desalniettemin lijkt er in het Westen weinig bekend te zijn over de Indiase cultuur. Verleden, heden en toekomst van dit overwegend hindoeïstische land staan daarom dit seizoen centraal in de programmering van Sijthoff Cultuur.

Lezingen
De lezingencyclus begint met het onderzoek met andere dan Europese ogen naar een visie op de geschiedenis van India en naar de Indiase maatschappij. Ook wordt de ruim drieduizend jaar lange cultuurgeschiedenis van de oud Indo-Europese taal, het Sanskriet, onder de loep genomen. Bekende belangrijke geschriften zoals de Bhagava Gita en de Patanjali Yoga Sutras worden toegelicht vanuit een hindoeïstisch perspectief. Deze meer historische beschouwingen worden aangevuld met hedendaagse ervaringen binnen de Indiase samenleving omtrent landbouwwerkzaamheden, spiritualiteit en architectuur. Uiteindelijk zal ook de positie van India tussen wereldgrootmachten als de VS en China/Rusland worden toegelicht.

Muziek
In tegenstelling tot de Westerse muziek wordt er in de Indiase muziek vrijwel niets in notenschrift vastgelegd. Overlevering en improvisatie bepalen grotendeels de uitvoering van muzikaal werk. In de concerten die dit voorjaar worden aangeboden, wordt o.a. nagegaan hoe de westerse muziek zich langs geografische wegen transformeert naar de uniek klank van India. Typisch Indiase muziek staat daarbij naast gecomponeerde westerse muziek die geïnspireerd is op een oud Indiaas sprookje.
De jazzavonden in Sijthoff hebben langzamerhand een grote bekendheid gekregen en staan garant voor bijzondere, kleinschalige en intieme concerten van hoog niveau. Deze avonden worden steeds vooraf gegaan door een heerlijk en betaalbaar 3 gangen menu. 

Filosofie
Van oudsher heeft India een grote rol gespeeld in de wereld van de filosofie. In vier middagen zal er aandacht besteed worden aan de totstandkoming van het filosofisch gedachtengoed en in hoeverre dit zich vertaalt naar manieren waarin we misschien tegenwoordig ook in onze samenleving inspiratie kunnen vinden. 

Films
De filmavonden kenmerken zich door meerdere verrassingsfilms. De Bollywood filmindustrie evenaart die van  Hollywood en produceert films die binnen en buiten India razend populair. Moeilijker is het om daarvoor de licenties te verkrijgen. Een aantal highlights komen desalniettemin aan bod. Ook deze avonden worden vooraf gegaan door een 3 gangen menu.

Specials
Twee bijzondere avondvoorstellingen zullen plaatsvinden met betrekking tot dans en theater.
De Zuid-Indiase dansstijl Bharatanatyam als ook de Noord- Indiase dansstijl Kathak zullen worden getoond met origineel bijpassende muziek en kledij. 
In de tweede voorstelling wordt het lyrische gedicht Wolk wordt woord, omtrent de verbinding van mens tot mens, met toneel, euritmie en muziek zichtbaar gemaakt. Het werd geschreven door Kalidasa, één van Indiaas grootste dichters, die vermoedelijk leefde ergens in de 5e of 6e eeuw.  

Zingen
Het badkamerzingen wordt op de zaterdagochtenden voortgezet. Inmiddels heeft ook het mantra zingen een vast plaats gekregen. Ontmoeten, oefenen, plezier hebben, zingen en stil zijn, zijn de ingrediënten van deze ochtenden.

Exposities
Tot slot zijn er natuurlijk de maandelijks wisselende exposities. Dit seizoen staan deze deels in relatie tot India. Als afsluiting van het jaar van het 10 jarig jubileum van Sijthoff Cultuur wordt er aandacht besteed aan de man wiens naam drager in van ons initiatief: uitgever en boekdrukker Albertus Willem Sijthoff.