statuten

stichting cultureel ontmoetingshuis leiden

Doelstellingen
Sijthoff is gevestigd in Doezastraat 1B, 2311 GZ Leiden en valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Cultureel Ontmoetingshuis Leiden (S.C.O.L.). In november 2012 heeft de stichting zijn doelstellingen onder woorden gebracht. Deze zijn hieronder weergegeven.

Doel
Het initiatief heeft ten doel: het bevorderen, organiseren, ondersteunen en ontwikkelen van maatschappelijke, culturele en kunstzinnige activiteiten voor een zo ruim mogelijk publiek ( bewoners Leiden en omstreken) alsmede het bieden van een platform en een ontmoetingsplaats om uitwisseling van gedachten en ideeën mogelijk te maken op zowel spiritueel, levensbeschouwelijk, kunstzinnig, cultureel als maatschappelijk terrein waarbij de persoonlijke vrijheid van alle betrokkenen voorop staat.

De stichting SCOL realiseert deze doelstelling vanuit een ontmoetingsplaats. Deze plaats moet de basis vormen voor alle activiteiten en geschikt zijn om ontmoetingen te faciliteren en activiteiten (symposia, voordrachten, voorstellingen, concerten, tentoonstellingen, cursussen, workshops etc.) te organiseren. Daartoe heeft de stichting het pand Doezastraat 1B in het centrum van Leiden aangekocht. Dit pand is bedoeld als een centraal instrument (ontmoetingshuis) in het bereiken van de doelstellingen. Als ANBI heeft de stichting zich aangemeld bij de Kennisbank Filantropie.

Aanpak
Het initiatief voert een actief beleid om de doelstellingen onder de aandacht te brengen. Zij organiseert zich in diverse activiteitengroepen, die allen bijdragen om een zo ruim mogelijk publiek (bewoners van Leiden en omgeving) te bereiken en te stimuleren tot uitwisseling van gedachten en ideeën op zowel kunstzinnig als maatschappelijk terrein.

In het pand wordt in 3 verschillende ruimten voorzien, met verschillende functies:

1. Ruimte voor activiteiten in brede zin. (zie ook bij het kopje -Doel-) Naast de hierboven vermelde activiteiten zal deze ruimte gastvrijheid bieden aan initiatieven, die hiertoe een aanvraag indienen. De ruimte zal door stichting SCOL worden beheerd.

2. Ruimte voor een biologisch en 100% glutenvrije lunchroom. In de lunchroom bestaat de mogelijkheid tot het ongedwongen ontmoeten en voeren van discussies op zowel kunstzinnig, cultureel als maatschappelijk terrein en het houden van vergaderingen door met het initiatief verwante instellingen.

De exploitatie van de lunchroom vindt plaats door een zelfstandig bedrijf, dat deze ruimte huurt. In het huurcontract is vermeld, dat de uitbaters de doelstellingen van de stichting SCOL onderschrijven , waardoor de activiteiten in de lunchroom en de culturele ruimte elkaar ondersteunen en versterken. De huuropbrengsten van de lunchroom zullen deels aangewend worden voor het financieren van de noodzakelijke exploitatie en onderhoud van het pand. Het overschot zal geheel ten dienste komen aan te organiseren activiteiten in de culturele ruimte, waardoor onafhankelijkheid van subsidie van de overheid (gedeeltelijk) te realiseren is.

3. Verhuur van studentenkamers De bovenruimten in het pand zijn geschikt gemaakt voor kamerverhuur, met aanwezigheid van keuken, sanitair, douche en gemeenschappelijke woonkamer. De opbrengsten uit de verhuur zijn een noodzakelijke inkomstenbron om de betaling van rente en de aflossing van aangegane lopende leningen mogelijk te maken.